ЗЭРЛЭГ АН АМЬТДАД БИО ТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ АВЛАА

2023 оны 01  дүгээр сарын 19-нд  "Амьтны тухай хуулийн 6.1.8 дахь заалтыг хэрэгжүүлж "ЗЭРЛЭГ АН АМЬТАДЫН АМЬДРАХ ОРЧИНГ САЙЖРУУЛАХ" зорилгоор  ХАНГАЛ  3 дугаар багийн ХАЙРХАНЫ НУРУУНД өвөлжиж байгаа  амьтдад  БИО ТЕХНИКИЙН АРГА ХЭМЖЭЭ  авч  ажиллалаа. 

2023-01-19 00:00:00