тэргүүлэх чиглэл

ТӨВ АЗИЙН ӨНДӨРЛӨГ БАЯНБУЛАГ ХАЙРХАНАА ШҮТЭЖ, ОНГОН БАЙГАЛИА ХАДГАЛАН, ОЮУНЫ ЧАДАМЖ БҮХИЙ АХМАД ҮЕЭСЭЭ СУРАЛЦАН, ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ХАНГАЖ УЛАМЖЛАЛТ МАЛ АЖ АХУЙ, ГАЗАР ТАРИАЛАНГ ЭРЧИМЖҮҮЛСЭН ДЭД БҮТЦЭД ТУЛГУУРЛАН, ЗАХ ЗЭЭЛД ӨРСӨЛДӨХҮЙЦ НУТГИЙН ШИЛДЭГ БҮТЭЭГДЭХҮҮНТЭЙ ХАНГАЙН БҮСИЙН ТЭРГҮҮЛЭХ СУМ БОЛНО. 

2024-05-01 00:00:00