Засаг даргын захирамж
АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ

АЖЛЫН ХЭСЭГ БАЙГУУЛАХ ТУХАЙ ...

2023-05-04 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Авто тээврийн хэрэгслийн шинэчилсэн бүртгэл үзлэг, тооллогыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай

Авто тээврийн хэрэгслийн шинэчилсэн бүртгэл үзлэг, тооллогыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай...

2023-04-01 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..
Шуурхай штаб байгуулах тухай

А/03...

2023-01-06 00:00:00

Дэлгэрэнгүй..