ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗРЫН ХАМТ ОЛОН МОД ТАРИЛАА.

Засаг даргын Тамгын газрын хамт олон  байгууллагынхаа гадна талбайд болон  Ойн зурваст шинээр мод тарьж усалгаа хийлээ.  Өмнөх жилийн  тарьсан модыг арчлан усалгааг тогтмол хийж байна. 

2024-05-20 00:00:00