Баянбулаг сумын ЕБСургууль

Э.Нандинбилэг Захирал

Баянбулаг сумын ЗДТГ

Д.Цэнд-Аюуш Засаг даргын Тамгын газрын дарга
Д.Насантогтох Архив, бичиг хэрэг
М.Ганболд Хөдөлмөр эрхлэлт халамжын асуудал хариуцсан мэргэжилтэн
Д.Элбэгзаяа Иргэний бүртгэл мэдээлэлийн ажилтан
Ж.Нямсамбуу Нийгмийн бодлогын мэргэжилтэн
М.Батмөнх Газрын даамал
Т.Төрбат Эрүүл мэнд нийгмийн даатгалын байцаагч
Ж.Батнасан Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч
Б.Лхагва-Очир Байгаль хамгаалагч
Б.Батцэцэг Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн
Г.Наранцогт Багийн засаг дарга
Б.Гүрбазар Багийн засаг дарга
Б.Базарваань Багийн засаг дарга
Д.Балганжав Багийн засаг дарга
Д.Жавхлан Эрүүл мэндийн төвийн нягтлан

Баянбулаг сумын ЭМТ

О.Гандиймаа ЭМТ-ын дарга

Баянбулаг сумын соёлын төв

С.Пүрэвсүрэн Эрхлэгч
Б.Уранчимэг Архив, бичиг хэрэг

Баянбулаг сумын ИТХ

Б.Батсайхан ИТХ-ын дарга
Ч.Ганболд Нарийн бичгийн дарга

Баянбулаг сумын цэцэрлэг

Л.Энхцэцэг Эрхлэгч
Р.Ганцэцэг Архив, бичиг хэрэг