Цэрэг татлага 2022

2022 оны 10 дугаар  сарын 08-ны өдөр  Цэрэг татлагын ажил зохион байгуулагдлаа.

 

2022-10-08 00:00:00